PAlvelumme

Tarjoamme EN50399 testausta

Mikä on EN 50575?

CPR:n mukainen Kaapelituotestandardi

EN 50575 on rakennustuoteasetuksessa mainittu erityinen tuotestandardi, joka säätelee kaapelien luokittelua jännitte tasosta riippumatta. Tuotestandardissa ei oteta kantaa kaapelien materiaaleihin, rakenteellisiin yksityiskohtiin tai valmistusmenetelmiin. Siinä määritellään vain kussakin paloturvallisuusluokassa sovellettavat polttotestausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset.

Paloluokat & Testausmenetelmät

PaloluokkaTestausmenetelmä
EN 50399EN 60332-1-2EN 61034-2EN 50267-2-3
B2caxxxx
Ccaxxxx
Dcaxxxx
Eca-x--

CPR testauksia CTC:llä

EN 50399​

Kaapelit on testattava EN 50399 mukaisella testauslaitteistolla. Testissä kaapelit asennetaan nippuna pystysuoraan telineeseen ja sytytetään kaasupoltinta käyttäen palamaan. Polttotestin aikana kaapeleista mitataan niiden palokäyttäytymiseen liittyviä arvoja.

EN 60332-1-2​

Testissä yksittäinen kaapeli asennetaan pystysuoraan telineeseen ja kaapeliin kohdistetaan kaasuliekki määräajaksi. Palo saa edetä yksittäistä kaapelia pitkin enintään rajatun matkan.

EN 61034-2

Testissä mitataan savun muodostusta palavasta kaapelista optisella menetelmällä: valonsäteellä mitataan näkyvyys testissä muodostuvan savun lävitse.

EN 50267-2-3

Testissä määritetään kaapelimateriaalien palamisessa syntyvien savukaasujen happamuus mittaamalla niiden pH ja johtokyky.

Lisätietoja CTC palveluista