Palvelumme

Tarjoamme EN50399 testausta

Mikä on EN 50575?

EN 50575 on rakennustuoteasetuksessa mainittu erityinen tuotestandardi, joka säätelee kaapelien luokittelua jännitte tasosta riippumatta. Tuotestandardissa ei oteta kantaa kaapelien materiaaleihin, rakenteellisiin yksityiskohtiin tai valmistusmenetelmiin. Siinä määritellään vain kussakin paloturvallisuusluokassa sovellettavat polttotestausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset.

PaloluokkaTestausmenetelmä
EN 50399EN 60332-1-2EN 61034-2EN IEC 60754-2
B2caxxxx
Ccaxxxx
Dcaxxxx
Eca-x--

EN 50399​

Kaapelit on testattava EN 50399 mukaisella testauslaitteistolla. Testissä kaapelit asennetaan nippuna pystysuoraan telineeseen ja sytytetään kaasupoltinta käyttäen palamaan. Polttotestin aikana kaapeleista mitataan niiden palokäyttäytymiseen liittyviä arvoja.

Kaapeleiden Polttotesti EN 50399​

EN 60332-1-2​

Testissä yksittäinen kaapeli asennetaan pystysuoraan telineeseen ja kaapeliin kohdistetaan kaasuliekki määräajaksi. Palo saa edetä yksittäistä kaapelia pitkin enintään rajatun matkan.

EN 61034-2

Testissä mitataan savun muodostusta palavasta kaapelista optisella menetelmällä: valonsäteellä mitataan näkyvyys testissä muodostuvan savun lävitse.

EN IEC 60754-2

Testillä määritetään palavien kaasujen happamuutta pH:n ja johtokyvyn avulla.

EN IEC 60754-3

Testillä määritetään kaapelin palavien materiaalien halogeenipitoisuus ionikromatografialla.